Katatonia jest chorobą towarzyszącą innym jednostkom psychicznych chorób.

Wiąże się ze stanem ogólnego pobudzenia lub odwrotnie, zmniejszenia aktywności ruchowej.

Towarzyszy przede wszystkim takim chorobom psychicznym jak schizofrenia, zaburzenia afektywne, neuroinfekcje czy demencja starcza.

Przy stanach ogólnego pobudzenia katatonia objawia się bezcelowym wysiłkiem fizycznym, który nie jest podparty żadnymi powodami.

Może to prowadzić do ogólnego zmęczenia organizmu, a jeśli weźmie się pod uwagę, że jest to jednostka chorobowa towarzysząca innym, równie poważnym, katatonia może mieć bardzo negatywne skutki na chorego.

Jeśli chodzi o stany zmniejszenia aktywności fizycznej związanych z katatonią, to wyróżnić można trzy najważniejsze.

Po pierwsze, sztywność katatoniczną, która objawia się przyjęciem przez chorego jeden pozycji.

Po drugie, osłupienie katatoniczne, które objawia się brakiem jakichkolwiek reakcji ze strony pacjenta na czynniki zewnętrzne, mimo jego świadomości.

Po trzecie negatywizm katatoniczny, który objawia się oporem przed wykonywaniem poleceń, a nawet robieniem rzeczy odwrotnych do wystosowanej prośby.

By Sabina