O dobrej pracy marzy każdy. Zdobycie wymarzonego stanowiska nie jest jednak w obecnych realiach wcale takie proste, co niestety bardzo często wykorzystują też pracodawcy.

Co gorsza, nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jakich nadużyć mogą paść ofiarami. Mobbing to pewna odmiana psychicznego terroru.

Sprawca manipuluje uczuciami ofiary, by ją zniszczyć, poniżyć lub doprowadzić do jej definitywnego usunięcia z zajmowanego stanowiska. Stara się jak najdłużej wywoływać lęk w ofierze, by pokonać jej mechanizmy obronne i osłabić zwykłą wydajność.

Prócz tego chce, by osoba prześladowana obwiniała siebie o wszystkie niepowodzenia, mające miejsce w firmie, a jednocześnie czuła się upokorzona, gorsza od innych. Zastraszanie ofiar może przybierać różnorodne formy.

Mogą to być chociażby aluzje, dotyczące ich niestabilnej sytuacji zawodowej lub otwarte komentarze, mające wprowadzić je w stan ciągłej czujności i zaniepokojenia. Często metody napastnika opierają się na izolowaniu wybranej jednostki, a także uniemożliwianiu normalnych rozmów z innymi pracownikami.

By utwierdzić ofiarę w przekonaniu o własnej beznadziejności, często zleca jej się też zadania, które w znacznym stopniu przekraczają jej siły.

By Sabina