Psychologia

Niełatwe wychodzenie na prostą

Kiedy problemy związane z kondycją psychiczną coraz bardziej dają się we znaki „obrywa” również ludzka fizjonomia. Człowiek z depresją, ale i zaburzeniami osobowości czy nawet permanentnym smutkiem jest wolniejszy, słabszy, a tym samym mniej wydolny.

Pierwszym działaniem jakie powinniśmy podjąć jest wybranie się do lekarza specjalisty, szczególnie psychologa. Takiego stanu nie powinno się ciągnąć i odkładać na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Tym bardziej kiedy człowiek prowadzi intensywny styl życia, co dodatkowo obudowuje stresem i nerwami. W takim wypadku należy poważnie rozważyć udanie się do psychologa.

Specjalista już po kilku spotkaniach terapeutycznych rozpozna mechanizmy działania i myślenia swojego pacjenta. Jeśli sytuacja wymaga leczenia tabletkowego psycholog kieruje pacjenta do psychiatry.

Tu odbywa się kolejne, lecz krótsze bo jednorazowe, rozpoznanie stanu chorego. Ten otrzymuje przepisane medykamenty, których działanie ma umożliwić co najmniej powrót na zdrowszą ścieżkę życia.

Psychoterapia indywidualna w Pomocnia Poznań