Zawroty głowy przydarzają się od czasu do czasu każdemu z nas – szczególnie przy zbyt szybkiej zmianie pozycji ciała. Jeśli jednak powtarzają się one regularnie bądź trwają przez długi czas, z pewnością należy udać się do lekarza. Może to bowiem świadczyć o poważnej chorobie. Zawroty głowy możemy podzielić na kilka typów.

Pierwsze z nich to nagłe i krótkotrwałe, ale silne. Warto wiedzieć, że krótkotrwałość może w tym przypadku oznaczać nawet kilka godzin. Mogą stanowić one objaw hipoglikemii, choroby Meniere’a lub niewydolności tętnic szyjnych. Drugi typ zawrotów charakteryzuje duża intensywność i bardzo powolne ustępowanie – trwają one nawet do kilku tygodni.

Może to świadczyć o problemach z błędnikiem bądź nerwem przedsionkowym. Trzecią grupę zawrotów głowy stanowią zawroty przewlekłe, które prawie w ogóle nie mijają. Są one najgroźniejsze ze wszystkim typów i mogą świadczyć nawet o guzie mózgu bądź miażdżycy naczyń mózgowych. Zawrotów głowy nigdy nie można więc lekceważyć i najlepiej jak najszybciej udać się do lekarza.

suplementy diety

By Sabina