Niektóre obiekty wymagają tego, by podlegać ciągłej ochronie. Są to miejsca publiczne, przez które dziennie przewija się mnóstwo ludzi – mowa tutaj przede wszystkim o sklepach samoobsługowych, centrach handlowych czy innego rodzaju galeriach, skupiających wielu rozmaitych klientów.

Oczywiście, ochronie mogą podlegać także mniejsze i większe firmy, które zdecydują się na współpracę z konkretną agencją ochrony. Osoby ochraniające dany budynek powinny podczas swojej pracy bezwzględnie zapewniać bezpieczeństwo ludziom, którzy znajdują się na terenie obiektu.

Z tego powodu powinny się dobrze orientować, jakie niebezpieczeństwa mogą ewentualnie czyhać na kontrolowanym terenie. Co za tym idzie, wymagana jest od nich dokładna znajomość planu obiektu i kojarzenia punktów, w których szczególnie może dochodzić do incydentów lub różnych niecodziennych zdarzeń.

W przypadku, gdy ochroniarz dostrzeże jakąś nieprawidłowość w konstrukcji budynku lub powstałą nagle wadę, ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić to swoim przełożonym. Pracownik ochrony musi kontrolować, a przy tym także przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.

W związku z tym musi doskonale znać zasady oraz przepisy przeciwpożarowe oraz wiedzieć, jaki obowiązuje sygnał alarmowy. Musi być także przeszkolony w używaniu urządzeń, przeznaczony do gaszenia ognia, a przy tym likwidacji dymu i gazu, powstałego na skutek pożaru.

Bardzo ważnym zadaniem, stojącym przed każdym ochroniarzem, jest też oczywiście ochrona przed ewentualną kradzieżą i być w pełnej gotowości w wypadku pojawienia się osoby, zdolnej do przywłaszczenia sobie cudzego mienia.

By Sabina