Czy osoby uczestniczące w konwojach mają jakieś specjalne uprawnienia, które stawiają ich na równi z funkcjonariuszami służb mundurowych? Generalnie nie, ponieważ agenci ochrony nie posiadają żadnych specjalnych uprawnień wynikających z tego, że wykonują taki, a nie inny zawód. Mają odpowiednie umiejętności, które mogą wykorzystywać w określonych sytuacjach, wykonując swoje obowiązki zawodowe. I tu przepisy pozwalają im pewne działania podejmować – zmierzające na przykład do obezwładnienia osób łamiących prawo, w tym usiłujących dokonać kradzieży lub uszkodzenia mienia. Konwój ma swoją szczególną specyfikę, ponieważ osoby, które w nim się znalazły odpowiadają za bezpieczeństwo dóbr, które zostały im powierzone.

O ile sami nie mogą podjąć żadnych działań, które leżą w gestii na przykład policji czy żandarmerii wojskowej, to już w przypadku bezpośredniego zagrożenia takie możliwości mają. Jeśli ktoś będzie usiłował przechwycić zawartość konwoju, okraść go lub dokonać fizycznego ataku, mogą działać – w tym również skorzystać z broni palnej. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że takie działanie w wykonaniu agencji ochrony to ostateczność. Co za tym idzie, zawsze konwój działa w taki sposób, aby nie doszło do sytuacji, w której konieczna jest jakakolwiek aktywność konwojentów pomiędzy wejściem do pojazdu a opuszczeniem go po dotarciu do celu.

Specjalna konstrukcja auta ma uchronić je przed próbami siłowej ingerencji, ponieważ zadaniem jest bezpieczny transport dóbr, a nie wchodzenie w interakcje z agresorami.

By Sabina