Showing 24 Result(s)
Psychologia

Katatonia

Katatonia jest chorobą towarzyszącą innym jednostkom psychicznych chorób. Wiąże się ze stanem ogólnego pobudzenia lub odwrotnie, zmniejszenia aktywności ruchowej. Towarzyszy przede wszystkim takim chorobom psychicznym