Psychika i ciało zależne od siebie

Katatonia

Katatonia jest chorobą towarzyszącą innym jednostkom psychicznych chorób.

Wiąże się ze stanem ogólnego pobudzenia lub odwrotnie, zmniejszenia aktywności ruchowej.

Towarzyszy przede wszystkim takim chorobom psychicznym
Read More